Overzicht van geopende zwembaden

Algemeen
vrijdag 30 april 2021   |   Ron Wessels
Jullie ontvangen van mij deze update omdat ik jullie graag attendeer op de opening van enorm veel buitenbaden in het komend weekend. Inmiddels zijn er ruim 100 buitenbaden geopend. Na dit weekend is dit aantal ongeveer verdubbeld. Voorlopig bieden de meeste buitenbaden alleen banenzwemmen aan.
Ik heb in de afgelopen heel veel updates geplaatst op mijn website. Hieronder vind je ze puntsgewijs in deze 17e update:
  • Om het grote aantal zwembaden overzichtelijk te houden heb ik de lijst met vroeg geopende zwembaden geïntegreerd in de lijsten per provincie. Ik zal hieronder geen eindeloze lijst met zwembadopeningen plaatsen. Kijk even bij jouw ‘eigen’ provincie hoe de stand van zaken is.
  • Nog niet alle info is compleet. Ik heb veel zwembaden gemaild voor de exacte tijden voor banenzwemmen en de wijze van reserveren. Een deel heeft gereageerd, een deel heb ik zelf teruggevonden op websites en de van de rest hoop ik nog antwoord te krijgen. Ik vul telkens aan, maar is de info niet compleet, neem dan zelf even contact op met het zwembad of kijk voor actuele gegevens op de betreffende website.
  • Dan is er nog steeds een flinke lijst met baden waarvan het onduidelijk is of en wanneer ze openen. Ik probeer dat uiteraard wel in de gaten te houden, maar het is erg arbeidsintensief. Heb je aanvullingen, dan hoor ik dat graag!
  • Ik heb geprobeerd om ook zoveel mogelijk de 50 m. baden te vermelden
  • Er zijn een aantal baden die door (technische) omstandigheden later open gaan. Ik maak daarvan steeds melding in het opmerkingenveld.
Ik denk dat dit één van de laatste updates zal zijn. In de inleiding van de webpagina heb ik een korte beschrijving toegevoegd over hoe de openingen in de loop van de maanden zijn verlopen. Nu straks de meeste buitenbaden open zijn worden de lijsten misschien minder nodig, maar zeker zo lang er nog niet binnen kan worden gezwommen, houd ik alle informatie zoveel mogelijk actueel.
Ik wens jullie voor de komende tijd nog veel buitenzwemplezier!
Alle relevante updates, links naar reserveringssites en groepen vind je op: